Linda & Karl

Vad kan vara mysigare än ett vinterbröllop?  Vänner och familj till Linda och Karl för att närvara vid deras decemberbröllop i rådhuset. Det var en kylig dag men inomhus var det julig stämning. Linda och Karl efterfrågade en snabb fotografering i samband med vigseln, och det ordnades förstås. Och nog är rådhusets antikt inredda lokal en fantastisk fotograferingsplats!