Porträtt: Lena Jangentorp


Lena Jangentorp, avdelningschef / lokalplanerare för regionservice fastigheter i Örebro, fotograferades för intervjuartikel.